Polgrit® - ścierniwo do czyszczenia strumieniowo-ściernego

Jesteśmy producentem profesjonalnego ścierniwa do czyszczenia strumieniowo - ściernego o handlowej nazwie
materiał  ścierny  polGrit®.   Jest  to  syntetyczny  materiał  amorficzny,   w którym SiO2 jest związana w postaci
kompleksowych związków krzemu, zawartość wolnej krzemionki  nie większa  niż  1%.   Ścierniwo  nie  zawiera
kwasów, soli oraz składników rozpuszczalnych w wodzie.
 
Zakład w Legnicy jako oddział Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach istnieje od 1 kwietnia 1974 roku. Wcześniej pod nazwą Zakładu
Doświadczalnego Hutnictwa Miedzi należał do KGHM Lubin. Historia tej jednostki badawczej ściśle związana jest z Hutą Miedzi "Legnica".
Powstała  już  w  roku  1959,  a  więc  w  roku  przekazania  huty  do  eksploatacji.  W 1965 r.  oddano  do  użytku  halę pirometalurgii
z  instalacjami  pieca  szybowego  i  elektrycznego  łukowo-oporowego.   Zaplecze  badawcze  wyposażono  w  podstawowe urządzenia
doświadczalne i analityczne.  W  następnych  latach  zakres  działalności  badawczej  rozszerzono  o  procesy  i  technologie  chemiczne
prowadzone    w    oddzielnej   hali   hydrometalurgii.    W 1972 r.   utworzono  komórkę  badawczą  ZDHM  zlokalizowaną   na   terenie 
Huty  Miedzi  "Głogów".   W  działalności   IMN O/ Legnica   można  wyróżnić   dwa   szczególne  okresy.  Pierwszy  związany był głównie
z realizacją prac badawczych mających na celu doskonalenie technologii przerobu koncentratów miedzi,  drugi  zaś  z nowym kierunkiem
działalności mającym na celu uruchomienie  oraz  rozwijanie  sfery  produkcyjnej  bazującej  na  surowcach  wtórnych  i  odpadowych  z
Przemysłu  Metali  Nieżelaznych.    Zakład  współpracuje  z  IMN  w  Gliwicach  i  innymi   jednostkami   naukowymi,   a  także  z wieloma
zakładami   przemysłowymi  z  przetwórstwa  i  hutnictwa  w kraju  i  za granicą.  IMN O/ Legnica   posiada   obecnie   status   jednostki 
badawczo - rozwojowej,    której   podstawowym   zakresem   działalności   jest   opracowywanie  technologii  związanych z przerobem 
odpadów    zawierających   metale   nieżelazne   i   szlachetne   oraz   ich    wdrażanie  przede  wszystkim   na   własnych   instalacjach. 
Dzięki   bogatemu  wyposażeniu   w   różnorodne   instalacje  i  urządzenia  hutnicze oraz chemiczne,  a także laboratorium chemiczne,
Zakład  stanowi  korzystną  bazę  badawczo - doświadczalną   Instytutu  do  realizacji własnych i zleconych prac naukowo - badawczych
oraz  prowadzenia  prób  w  skali  technicznej.  Głównymi   produktami  handlowymi Zakładu  są  stopy ołowiu, miedzi, cynku, cyny oraz
sole metali,   koncentraty  metali  szlachetnych,  czarny  tlenek  miedziowy  CuO  dla  przemysłu  paszowego  i  ochrony  roślin,  a także
mineralne uzdatniacze wody pitnej, wytwarzane  z  czystych  kopalin  dolomitowych  i  magnezytowych.  Od sierpnia 1988 r.
w   Zakładzie  Materiałów  Ściernych   zlokalizowanym  na  terenie   Huty  Miedzi  "Głogów"   produkowane   jest   z   odpadowych  żużli
pomiedziowych  ścierniwo  polGrit®  stosowane  do  oczyszczania  powierzchni  metalowych  przed   zabezpieczeniem  antykorozyjnym.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij
https://www.high-endrolex.com/8