antykorozyjne
CECHY FIZYCZNE ŚCIERNIWA
BARWA
czerwona, czarna
GĘSTOŚĆ

3.0 g / cm3

GĘSTOŚĆ NASYPOWA

- 1.7 g / cm3
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MROZU W TEMPERATURZE -40 °C
całkowita
TWARDOŚĆ
powyżej 6° w skali Mosha
WILGOTNOŚĆ
max. 0.5%
KSZTAŁT ZIAREN
nieregularny, ostrokrawędziaste bryły o wielu narożach, podobne do piramid, najwięcej ziaren izometrycznych; stosunek wymiarów 1:1:1 i mieczykowatych, stosunek wymiarów 1:0.66:0.3

 

zużyte ścierniwo

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu