antykorozyjne
zużyte ścierniwo

 

EKSPLOATACJA ŚCIERNIWA POLGRIT

EKSPLOATACJA

- zużycie ścierniwa jest znacznie mniejsze od zużycia piasku, różnica ta wzrasta przy czyszczeniu
powierzchni silnie skorodowanych i zanieczyszczonych;

- zużycie materiału ściernego Polgrit wynosi 18 - 41 kg / m kw. powierzchni w zależności od stopnia
związania zanieczyszczeń oraz grubości warstwy produktów korozji;

- wydajność czyszczenia wynosi 7 - 30 m kw. / h;

- uzyskane parametry chropowatości odpowiadają ściśle parametrom wymaganym przez armatorów i
producentów farb i mieszczą się w granicach Rz= 30 - 80 mm w zależności od średnicy dyszy, ciśnienia
powietrza oraz granulacji użytego ścierniwa;

- ścierniwo Polgrit nie powoduje inkrustacji czyszczonej powierzchni;

- ścierniwo Polgrit zapewnia jasną, błyszczącą powierzchnię;

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu