antykorozyjne
zużyte ścierniwo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Nazwa firmy
Adres
Telefon kontaktowy
Osoba prowadząca sprawę
Data odbioru zakupionego ścierniwa
Rodzaj zakupionego ścierniwa
Rodzaj opakowania
Ilość zakupionego ścierniwa
Nazwisko kierowcy odbierającego ścierniwa
Numer samochody przewożącego ścierniwo

Uwagi nabywcy :
 

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu