antykorozyjne
zużyte ścierniwo

Jesteśmy producentem profesjonalnego ścierniwa do czyszczenia strumieniowo - ściernego o handlowej nazwie materiał ścierny Polgrit. Jest to syntetyczny materiał amorficzny, w którym SiO 2 jest związana w postaci kompleksowych związków krzemu, zawartość wolnej krzemionki nie większa niż 1%. Ścierniwo nie zawiera kwasów, soli oraz składników rozpuszczalnych w wodzie.

Zakład w Legnicy jako oddział Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach istnieje od 1 kwietnia 1974 roku. Wcześniej pod nazwą Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa Miedzi należał do KGHM Lubin. Historia tej jednostki badawczej ściśle związana jest z Hutą Miedzi "Legnica". Powstała już w roku 1959, a więc w roku przekazania huty do eksploatacji. W 1965 r. oddano do użytku halę pirometalurgii z instalacjami pieca szybowego i elektrycznego łukowo - oporowego. Zaplecze badawcze wyposażono w podstawowe urządzenia doświadczalne i analityczne. W następnych latach zakres działalności badawczej rozszerzono o procesy i technologie chemiczne prowadzone w oddzielnej hali hydrometalurgii. W 1972 r. utworzono komórkę badawczą ZDHM zlokalizowaną na terenie Huty Miedzi "Głogów".

W działalności IMN O/ Legnica można wyróżnić dwa szczególne okresy. Pierwszy związany był głównie z realizacją prac badawczych mających na celu doskonalenie technologii przerobu koncentratów miedzi, drugi zaś z nowym kierunkiem działalności mającym na celu uruchomienie oraz rozwijanie sfery produkcyjnej bazującej na surowcach wtórnych i odpadowych z Przemysłu Metali Nieżelaznych. Zakład współpracuje z IMN w Gliwicach i innymi jednostkami naukowymi, a także z wieloma zakładami przemysłowymi z przetwórstwa i hutnictwa w kraju i za granicą.

IMN O/ Legnica posiada obecnie status jednostki badawczo - rozwojowej, której podstawowym zakresem dzialalnosci jest opracowywanie technologii zwiazanych z przerobem odpadów zawierających metale nieżelazne i szlachetne oraz ich wdrażanie przede wszystkim we własnych instalacjach. Dzięki bogatemu wyposażeniu w różnorodne instalacje i urządzenia hutnicze oraz chemiczne, a także laboratorium chemiczne, Zakład stanowi korzystną bazę badawczo - doświadczalną Instytutu do realizacji własnych i zleconych prac naukowo - badawczych oraz prowadzenia prób w skali technicznej.

Głównymi produktami handlowymi zakładu są stopy ołowiu, miedzi, cynku, cyny oraz sole metali, koncentraty metali szlachetnych, czarny tlenek miedziowy CuO dla przemysłu paszowego i ochrony roślin, a także mineralne uzdatniacze wody pitnej, wytwarzane z krajowych czystych kopalin dolomitowych i magnezytowych. Od sierpnia 1988 r. w Zakładzie Materiałów Ściernych zlokalizowanym na terenie Huty Miedzi "Głogów" produkowane jest z odpadowych żużli pomiedziowych ścierniwo Polgrit stosowane do oczyszczania powierzchni metalowych przed zabezpieczeniem antykorozyjnym.

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu