antykorozyjne
zużyte ścierniwo

 

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY STOSOWANIA MATERIAŁU ŚCIERNEGO POLGRIT

- Materiał ścierny Polgrit otrzymał świadectwo badań Instytutu Bezpieczeństwa Pracy Stowarzyszeń
  Zawodowych - BIA - 4052220113 ;

- Zgodnie z opinią Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia,
  ścierniwo Polgrit jest znacznie bezpieczniejszym materiałem od stosowanych dotychczas ścierniw
  tradycyjnych, zwłaszcza piasku.

- Jest materiałem chemicznie obojętnym, nie reaguje z obrabianą powierzchnią i nie powoduje wtórnej
  korozji.

- Jest niepalny, niehigroskopijny i niemagnetyczny.

- Ścierniwo Polgrit posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 11126-3 z wyłączeniem parametru
   gęstości właściwej (poz. 6.2 tablica).

- Nie zawiera substancji ropopochodnych.

- Ścierniwo Polgrit zostało przebadane na zawartość naturalnych substancji radioaktywnych.

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚCIERNIWA POLGRIT piaskowanie

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu