antykorozyjne
zużyte ścierniwo
REKLAMACJE

1. Przedmiot gwarancji
Zakład Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica gwarantuje nabywcy-użytkownikowi końcowemu, że zakupiony materiał ścierny polgrit spełnia wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw z żużli pomiedziowych stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej i jest zgodny z normą PN-EN ISO 11126-3.

2. Okres gwarancji
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Zakład Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica udziela nabywcy gwarancji na zakupiony materiał ścierny polgrit na okres 2 lat od daty odbioru towaru.

3. Zasady gwarancji
Zakład Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica informuje, że zgodnie z normą PN-EN ISO 11126-3, dział dotyczący składu ziarnowego, obecność w ścierniwie polgrit nadziarna w ilości zgodnej z asortymentem nie jest wadą ścierniwa. Dlatego w celu uniknięcia zatorów podczas piaskowania zalecane jest stosowanie prewencyjnie sita na zasypie do piaskarki o oczkach minimum 4 razy większych od górnego zakresu granulacji nabytego ścierniwa.
Z chwilą opuszczenia towaru terenu Zakładu Materiałów Ściernych Instytutu Metali Nieżelaznych O/Legnica producent nie ponosi odpowiedzialności za wilgotność nabytego ścierniwa, która jest uzależniona od warunków, w jakich towar jest transportowany i przechowywany u nabywcy.

4. Zgłaszanie reklamacji
Wszelkie uwagi dotyczące jakości nabytego ścierniwa należy kierować pisemnie do Biura Sprzedaży w terminie 3 miesięcy od daty odbioru towaru na adres:

Zakład Materiałów Ściernych IMN O/Legnica
67-231 Żukowice
ul. Żukowicka 1,

lub telefonicznie na numer:

(48) (076) 8366744, fax. (48) (076) 8366533,

bądź elektronicznie na adres:

e-mail: kontakt@polgrit.com.pl

5. Sposoby załatwienia reklamacji
W terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia Kierownik Zakładu Materiałów Ściernych udzieli odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy. W Zakładzie Materiałów Ściernych w Głogowie przyjmuje się następujące sposoby załatwienia reklamacji wyrobów:
- Wymiana partii wyrobu,
- Korekta faktury,
- Uzupełnienie partii wyrobu,
- Upust cenowy,
- Inne formy zadośćuczynienia uzgodnione z Nabywcą.

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY piaskowanie

 

 

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu