antykorozyjne
zużyte ścierniwo

 

SKŁAD CHEMICZNY ŚCIERNIWA

Głównymi składnikami tworzącymi materiał ścierny PolgritR są kompleksowe, bezpostaciowe związki tlenkowe typowych składników szkłotwórczych, główna fazę stanowi CaMgSiO2 oraz Al2O3SiO2, przy czym krzemionka jest w stanie związanym.

Zawartość podstawowych składników:

SiO2
32.0 ~ 46.0 %
CaO
18.5 ~ 29.0 %
FeO
4.5 ~ 6.0 %
Al2O3
10.0 ~ 14.5 %
MgO
8.0 ~ 12.5 %

- zawartość chlorków w postaci związków rozpuszczalnych w wodzie do 0.0025% *

- przewodnictwo ekstraktu wodnego nie więcej niż 25 mS/m *

- zawartość wolnej krzemionki poniżej 1.0% **

*) certyfikat zgodności z normą PN - EN ISO 11126-3:2000 nr Z/02/023/12 wydany przez IMBiGS

**) świadectwo niemieckiego Instytutu Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczenia od Wypadków i Bezpieczeństwa Pracy BIA 1999/22713/9311/2

 

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu