antykorozyjne
DOSTAWY ŚCIERNIWA I RODZAJE OPAKOWAŃ

TRANSPORT:

- transport kolejowy

- transport samochodami odbiorcy

- transport samochodami dostawcy

 

RODZAJ OPAKOWANIA:

- luzem

- ofoliowane na paletach 120 x 80

- kontenery elastyczne (tzw. bigbagi)

- inne opakowania uzgodnione z dostawcą.

zużyte ścierniwo

antykorozyjne
o firmie | cennik | transport | materiały | cechy fizyczne | skład chemiczny | granulacja | zalety | eksploatacja | bezpieczeństwo
zużyte ścierniwo | reklamacje | kontakt | e-mail | mapa serwisu